Seuraavassa pohdin sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia omalla alallani. Tähän valitsin edellisen työpaikkani toimialan. Tarkoituksena on myös löytää hyviä/huonoja sosiaalisen median käytänteitä alan yritysten osalta.

Aiemman työpaikkani intranetissä oli mahdollisuus lisätä kysymyksiä ja kommentteja aina sivulla olevan aihealueen mukaan, mutta varsinaista keskustelupalstaa siellä ei ollut eikä mahdollisuutta keskustella jonkun kanssa reaaliajassa esim. chat-yhteyden kautta. Yhteydenpito hoidettiin kiireellisten asioiden osalta puhelimitse tai henkilökohtaisesti ja kiireettömien asioiden osalta sähköpostin välityksellä. Myös erilaisissa sisäisissä järjestelmissä oli mahdollisuus laittaa lisätietopyyntöjä tai kysymyksiä, mutta niihinkään vastausta ei yleensä saanut saman tien.

Entisellä työnantajallani on käytössään LinkedIn ja Facebook, joista kumpaankaan en löytänyt linkkiä yrityksen nettisivuilta. LinkedIn:istä löytyy ainoastaan yksi päivitys ja sekin on yli 8kk vanha, joten varsinkin suurempana paikallistason työllistäjänä ja säännöllisesti työntekijöitä etsivänä yrityksenä olisi voinut olettaa, että tämän sovellukset käyttö nähtäisiin tärkeänä. On toki mahdollista, että sovelluksen kautta ei ole ollut työvoimaa saatavilla, joten sen käyttöä ei nähdä riittävän kannattavana. Kanavassa olisi myös mahdollisuus näyttää käytännön tasolla itse työn tekemistä ja mahdollista yhteishenkeä yrityksessä. Kuitenkin työntekijöitä hakevista yrityksistä halutaan töitä haettaessa lisätietoja ja se olisi yksi kanava tarjota lisätietoa mahdollisille tuleville työntekijöille. Youtubesta löysin yrityksen rekrytointivideon, joka oli julkaistu alle kuukausi sitten.

Facebookista yrityksen osalta löytyy niin työpaikkailmoituksia kuin kuvia kongresseista ja messuilta, joissa yritys on ollut mukana. Yritys toimii myös paikallistasolla otteluisäntänä jääkiekko-otteluissa. Kuvia yrityksen sisäisistä tapahtumista löytyy muutamia. Tätä kanavaa ei päivitetä edes kuukausittain, joten yrityksellä olisi mahdollisuus lisätä kanavan käyttöä, jotta saisi kehitettyä yrityskuvaansa ja mahdollisesti lisätä houkuttelevuuttaan työnantajana sekä lisätä yleisön tietoisuutta olemassaolostaan.

Sosiaalisen median alustassa, jossa tiedonjako olisi avointa työyhteisön sisällä toisi paljon helpotusta päivittäiseen työhön. Se tieto, mitä ei löytyisi yrityksen järjestelmistä ja intranetistä olisi mahdollista löytää sosiaalisen median alustan kautta. Sen avulla olisi mahdollista myös tavoittaa koko työyhteisö reaaliaikaisesti niiden osalta, jotka olisivat sillä hetkellä työpaikalla ja ne, jotka saapuvat myöhemmin, saisivat tärkeät tiedot heti kirjautuessaan järjestelmiin, eikä uusia tietoja ja mahdollisia vastauksia lisäkysymyksiin tarvitsisi etsiä useammasta paikasta tai mennä kysymään kollegoilta tai esimiehiltä. Myös työaikoihin ja työehtoihin liittyviin kysymyksiin olisi helpompi saada vastauksia sosiaalisen median alustan kautta, koska sinne voisi lisätä yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia, jolloin jokaisen työntekijän ei tarvitsisi yksitellen tiedustella asioista. Myös tiedon lajittelu olisi mahdollista niin, että pelkästään kohderyhmän henkilöt saisivat tiedon eikä kaikella tiedolla kuormitettaisi koko henkilökuntaa.

Toisen saman toimialan yrityksen Facebook-sivuilta löysin videoita ja tarinoita työyhteisöstä, mistä olisi varmasti hyötyä myös aiemmin työpaikkani julkisuuskuvan osalta. Heidän nettisivuiltaan löytyy myös linkit Twitteriin, LinkedIn:iin, Youtube:en sekä yritykseltä löytyy myös blogi. Tässä ovat siis ne kanavat, jotka vähintään tulisi ottaa käyttöön tunnettuuden lisäämiseksi myös aiemmalla työpaikallani. Tämä yritys on aloittanut toimintansa 4 vuotta aiemmin, joten suhteessa ei ole paljoa vanhempi yritys, joka on kuitenkin ottanut sosiaalisen median kanavat tehokkaasti käyttöönsä. Yritys myös kertoo käyttävänsä alan uusinta tekniikkaa ja kehittävänsä jatkuvasti järjestelmiään työntekijöiden ja asiakkaiden välisten kontaktien laadun parantamiseksi.

Toinen vertailtava yritys näyttäisi tarjoavan palveluitaan koko pohjoismaiden alueella. Suomenkielinen osio heidän nettisivuiltaan löytyy, mutta vaikka klikkaa yläreunan Suomen lippua, eivät valikot tai mikään muukaan muutu suomenkieliseksi. Tämä ei varmasti vakuuta Suomessa toimivia yrityksiä yrityksen suomen kielen laadusta. Uskon, että edelleenkään itä- tai pohjoissuomessa ruotsin kielen taito ei ole niin vahvaa, että uskallettaisiin ottaa yhteyttä palveluntuottajaan, jonka sivusto on pääasiassa ruotsinkielinen. Myös LinkedIn ja Facebook olivat ruotsinkielisiä yrityksellä. Mielestäni kansainvälisesti toimivan yrityksen tulisi voida tarjota sisältöä jokaisen maan omalla kielellään. Ellei samassa somekanavassa, niin perustaa toinen kanava, joka tarjoaa samat tiedot ilman, että sanakirjan käyttäminen olisi välttämätöntä.

Kolmas vertailukohde oli suomessa toimiva telemarkkinointiyritys, jonka sivuilta ei löytynyt linkkejä sosiaalisen median kanaviin. YouTube:sta löysin yhden videon yrityksestä vuodelta 2016, jossa pääesiintyjänä toimii tunnettu urheilija. LinkedIn:issä oli profiili, mutta se oli käytännössä lähes tyhjä. Yrityksen nettisivujen Työpaikat välilehdeltä löytyi luultavasti ei niin houkuttelevaa sisältöä, nimittäin kirjoitusvirheitä. Minkälaisen kuvan yritys antaa itsestään julkaisemalla internetissä materiaalia, jota ei ole tarkistettu ennen sen sinne lisäämistä. Minä henkilökohtaisesti en usko, että yritys hoitaa välttämättä muitakaan lupauksiaan, mikäli he eivät ole huolellisia julkaisemansa materiaalin osalta. Miltä kuulostaa ” Käytössäsi on nykyaikaiset hallinta”. Lauseessa ei ollut pistettä ja siitä vaikutti puuttuvat lopusta pisteen lisäksi muutakin. Toinen kirjoitusvirhe löytyi samalta sivulta ”Lähetä työjakemuksesti meille osoitteeseen”. Tämän perusteella voisin päätellä, että teksti on tehty todella kiireellä tai suomenkielentaito vaatii kertausta.

Osa saman alan toimijoista ovat siis päässeet pidemmälle sosiaalisen median hyödyntämisen osalta ja toisilla asiat ovat vielä hieman vaiheessa. Tässäkin varmasti syynä on yleinen tiedon puute ja jämähtäminen vanhoihin hyväksi todettuihin tapoihin. Todellisuutta on kuitenkin se, että tapahtuipa mitä tahansa, niin paluu menneisyyteen ei ole mahdollista. Suosittelen vahvasti opettelemaan uusia asioita, ellei niistä ole omakohtaista kokemusta yksityiselämän puolelta. Ja mikäli tuntuu, että itsellä ei riitä osaaminen niin varmasti löytyy joku nuori, jolla nämä asiat ovat hallussa.