lauantai, 20. heinäkuu 2019

4 c) Arvio sosiaalisen median hyödyntämisestä tulevaisuudessa

Sosiaalisen median käyttö tuskin tulee vähenemään tulevaisuudessa, koska uusia sovelluksia tulee saataville ja vanhat huonommin toimivat jäävät unholaan. Aiemman anonyymin julkaisun vähentyessä uskon ihmisten omalla nimellään kiinnittävän enemmän huomiota tekemiinsä julkaisuihin ja mielipidekirjoituksiin. Varsinkin sen vuoksi kun pääsevät näkemään, että miten nopeasti julkisuuden henkilöiden somemokat vaikuttavat heidän julkisuuskuvaansa.

Yksityishenkilönä tulee kiinnittää erityistä huomiota omiin julkaisuihin varsinkin siinä tilanteessa, kun niillä on mahdollista vahingoittaa muitakin kuin itseään. Pahimmassa tapauksessa ihminen voi menettää työnsä, perheensä ja maineensa. Antamalla itsestään ammattimaisen kuvan sosiaalisessa mediassa, voi se vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuden työtehtäviin. Sosiaalisessa mediassa viestiminen on kanavasta riippuen sekä negatiivista että positiivista. Negatiivinen viestiminen kuitenkin saa yleensä enemmän huomiota, joten kannattaa myös henkilökohtaisesti miettiä, että haluaako olla se, joka aina valittaa kaikesta vai olisiko myös muilla parempi olla, jos ei aina takertuisi kaikkeen negatiivisesti. Monesti negatiivisillakin asioilla voi olla positiivinen kääntöpuoli ja se kannattaa miettiä ennen julkaisunsa tekemistä. Myös liika hehkuttaminen on toisinaan muille raskasta, joten tasapaino kannattaa säilyttää.

Yksityishenkilöt voivat vaikuttaa yritysten näkyvyyteen yllättävän helposti. He voivat jakaa yrityksistä joko positiivisia kokemuksia tai negatiivisia kokemuksia ja näin ollen vaikuttaa nopeasti yritysten asiakasmääriin. Varsinkin pienten yritysten kohdalla liika hehkuttaminen voi aiheuttaa jopa ongelmia tuotannon riittävyyden kanssa (tästä esimerkkinä muodissa oleva curly girl-metodi, jonka vuoksi tuotteen valmistajan työntekijät menettivät kesälomansa, jotta tuotteiden saatavuus pystyttäisiin takaamaan). Kannattaa siis aina miettiä julkaisuidensa seuraukset, koska väärä julkaisu voidaan kopioida moneen paikkaan muutamassa sekunnissa sen julkaisusta.

Tämä kurssi alkaa olla paketissa, joten jatkoa ei ole enää odotettavissa.

Kiitos mielenkiinnostasi.

torstai, 20. kesäkuu 2019

Oppimistehtävä #2 C: Sosiaalisen median pelisäännöt

Löytämäni työyhteisön sosiaalisen median käytön pelisääntöjen päällimmäinen viesti näyttäisi olevan muistuttaa työntekijää työajan käytön todellisesta tarkoituksesta. Työntekijän tulee myös muistaa selkeästi tuoda ilmi, milloin edustaa kommenteissaan itseään yksityishenkilönä, jotta ei voida olettaa, että hän toimii työnantajansa edustajana. Sosiaalisen median käyttöä ei sallita pääsääntöisesti työajalla elleivät työtehtävät liity olennaisesti siihen.

Sosiaalisen median palveluihin yksityishenkilönä kirjautuessa tulisi käyttää aina muuta kuin työnantajan tarjoamaa sähköpostiosoitetta, eikä salasanat saa olla päällekkäisiä yksityisissä ja työpaikan kirjautumisissa. Ohjeistuksen mukaan sananvapautta ei ole kielletty, mutta ohjeistuksessa muistutetaan työsopimuslain kohdasta, jonka mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

Pelisääntöjen laatiminen on työnantajan vastuulla ja ne tulee laatia yhteistyössä työntekijöiden kanssa, jotta kaikki säännöt ja perustelut säännöille olisivat kaikkien työntekijöiden tiedossa ja tulisivat ymmärrettyä. Pelisääntöjen tulee sisältää selkeä kuva siitä, mitä työnantaja toivoo työntekijän toiminnalta sosiaalisessa mediassa. Tulee muistaa, että sosiaalisen median käytöllä on myös mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti yrityskuvaan ja sen toimintaan, mutta tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, ettei vaaranna työnantajaansa ja omaa työsuhdettaan omalla toiminnallaan. Nettiin lisätystä kommentoinnista on helppo ottaa kuvakaappauksia ja jakaa eteenpäin, jolloin yhdellä erheellä voidaan saada aikaan peruuttamatonta vahinkoa.

Sosiaalisen median ohjeistus tulisi laatia kirjallisena ja pyytää allekirjoitus kaikilta työntekijöiltä. Siinä tulee käydä ilmi, että ketä ohjeistukset koskevat ja missä tilanteissa, sillä työntekijän vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan ei työnantajalla ole vahvaa vaikutusvaltaa vaan työntekijä voi yksityishenkilönä kertoa oman mielipiteensä vapaammin kuin yrityksen edustajana. Sopimuksessa tulee kirjata ne asiat, joita ei halua some-keskusteluissa käytävän esim. salassapitosopimukseen vedoten sekä kertoa asioista, joilla on mahdollista vahingoittaa yritystä. Kuvien ja videoiden jakamisen ohjeet tulee myös selkeyttää. Myös lait ja asetukset tulee ottaa huomioon ohjeistusta tehdessä ja kirjata ohjeeseen, sillä ne eivät välttämättä ole kaikille tuttuja (esim. kunnianloukkaus).

Ohjeistukseen tulee myös kirjata kohta, jonka mukaan työntekijä ei saa jättää yritykselle nimetöntä palautetta, joka joko kehuu tai moittii yritystä verkossa, koska se antaa virheellisen kuvan yrityksestä. Ohjeistusten rikkomiseen tulee myös laatia seuraamukset tai rangaistukset. Työntekijöiden tulee tietää, että mitä asioita he saavat somessa yrityksen edustajana tehdä, sillä positiivista kuvaa luova työntekijä voi olla arvokas lisä yrityksen markkinointiin. Henkilökunnan somekäyttöä kannattaa seurata säännöllisesti, jotta mahdollisiin ylilyönteihin tai vääriin toimintatapoihin voidaan puuttua nopealla aikataululla. Myös positiivisesta toiminnasta kannattaa antaa kiitosta, sillä kiittäminen edistää positiivista toimintaa ja lisää motivaatiota sekä parantaa työnantajakuvaa.

Sopimuksessa ja ohjeistuksessa tulee olla selkeästi ilmaistu, että kehen tulee olla yhteydessä sääntöihin liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa ongelmatilanteissa, jotta työntekijöiden ei tarvitse yksin pohtia somen käyttöön liittyviä mahdollisia ongelmia.

torstai, 20. kesäkuu 2019

Oppimistehtävä #2 b: Digitaalinen identiteetti

Minusta löytyy omasta mielestäni suhteellisen vähän tietoa hakukoneen avulla, koska en nimelläni juuri julkaise mitään, enkä ole ikinä harrastanut mitään, että olisin joutunut tuloslistoille. Minusta löytyy internetin syövereistä googlea apuna käyttäen

  • LinkedIn-profiili, johon liittämäni kuva löytyi myös kuvahaun puolelta
  • Opinnäytetyö alemman amk-tutkinnon osalta
  • Facebookiin tekemäni julkaisu, joka on julkisessa ryhmässä
  • YouTube -kanava, jossa en jaa mitään
  • Koulukaverit sivuston profiili, jossa näkyy edellinen sukunimi, mutta itse sivuston tarjoama linkki ei avaa mitään

Minusta löytyneet tiedot ovat muuten tiedot ovat oikeita, mutta tuo edellinen sukunimi näkyy tuolla, vaikka itse palvelussa se on korjattu jo aikoja sitten. Lähetin sen poistamisesta pyynnön sivuston ylläpitäjälle, että katsotaan, että onko heilläkään mitään työkaluja siihen vaikuttamisen osalta.

Voin vaikuttaa itsestäni oleviin tietoihin selvittämällä etukäteen, että mitkä julkaisemani tiedot ovat julkisia ja minkä julkaisuiden yksityisyyteen minulla on mahdollista vaikuttaa. Luonnollisesti tiettyjen yritysten osalta yhteystietojen tulee löytyä netistä, mutta suurimmaksi osaksi olen tehnyt toisenlaista työtä, jossa ihmisten suorat kontaktit eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia.

 

Tietoja on yleensä mahdollisuus poistaa verkosta, joko poistamalla ne niiltä omilta kanavilta, jotka ovat julkisia tai muuttamalla niiden julkisuusasetuksia. Myös sivuston ylläpitäjää voi pyytää poistamaan sieltä tietoja, mutta se tahtoo olla aina sivuston ylläpitäjän hallinnassa, eikä aikatauluista ole aina varmuutta.

Olen itse tietoisesti kiinnittänyt huomiota digitaalisen identiteettini muodostumiseen ja näin ollen pyrin välttämään nimelläni tapahtuvaa julkista kommentointia aiheista, joilla ei ole minulle niin suurta merkitystä ja jotka voisivat vaikuttaa minuun myöhemmässä vaiheessa. Sinänsä voisin sanoa onnistuneeni tavoitteessani hyvin. Joku voisi ajatella, että olen näkymätön eikä minusta ole mistään saatavilla tietoja. Trafille en tosin ole tehnyt ilmoitusta, ettei kulkuneuvojeni rekisteritiedoilla olisi tietoja saatavilla. En kuitenkaan julkaise kuvia, joissa rekisteritunnuksesta saisi selvää, joten sen vuoksi en ole kokenut sitä myöskään tarpeelliseksi.

Autoista puheen ollen tuli mieleeni eräs kerta, kun sain kukkia kotiosoitteeseeni kukkalähetiltä. Olin kertonut eräälle minusta kaukana asuvalla henkilölle somen kautta ostaneeni tietynlaisen auton tietystä kaupungista nettiauton tai autotalli.com:in kautta. Hän oli etsinyt kyseisen myynti-ilmoituksen jälkikäteen palvelusta ja rekisterinumeron avulla selvittänyt kotiosoitteeni. Että nämä salapoliisityöt voivat toisinaan yllättää itse kenenkin, vaikka olisi kuinka huolellinen.

Digitaalinen identiteetti muodostuu siitä, mitä julkaisee sosiaalisen median palveluissa. Kaikki julkaisut vaikuttavat kaikkeen ja hyvin nopeasti sinulla voi olla leima otsassa tietynlaisen ihmistyypin osalta. Ihmistyyppejä tosin on monia niin kuin meitä ihmisiäkin. Jotkut jäävät mieleen positiivisuudellaan ja jotkut negatiivisuudellaan. Osa pysyy siinä välissä. Helpommin ihmiset jäävät mieleen, jos satut olemaan samojen ihmisten kanssa useammassa eri somekanavassa. Usein ne, jotka ovat eniten äänessä ja joiden mielipiteet eriävät eniten omista, jäävät mieleen.

Itse olen törmännyt myös siihen, että minun mielipiteitäni on halveksuvaan sävyyn esitetty toisessa Facebookin ryhmässä, jonka jälkeen päädyin estämään kyseisen ihmisen näkymisen kokonaan palvelussa. Minun mielestäni jokaisella on mahdollisuus omaan mielipiteeseen ja toisen mielipidettä ei pitäisi noin vain tuomita tietämättä taustoja. Meidät kaikki on kasvatettu eri tavalla, jopa oman perheen sisällä voi olla erilaisia sääntöjä eri lapsille, mikä sinänsä on surullista, koska se saa meidät kokemaan itsemme sellaisina, joita emme välttämättä ole.

Tietojen ja kuvien manipuloimista en ymmärrä, koska silloin jo oma todellisuus hämärtyy. Itse en edes itsestäni kuvia ottaessa käytä mitään filttereitä, koska se kertoisi, että en olisi aito tai että minussa olisi jotain mitä häpeän. Luonnollisesti tietysti onkin asioita, joita häpeän, mutta silti en hyväksy niiden muokkaamista muutoin kuin kuvakulmien perusteella.

Ymmärrän hyvin julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaamisen. Meillä kaikilla on oikeus elää normaalia elämää, vaikka osa haluaisikin paistatella aina julkisuuden valokeilassa. Ei ole yksi eikä kaksi julkisuuden ihmistä, jotka ovat saaneet jopa mielenterveydellisiä ongelmia julkisuuden tuomien lieveilmiöiden kuten vainoamisen takia. On myös sellaisia asioita, joita haluaa julkisuudesta löytyvän, jotta pystyy esimerkiksi poliitikon osalta päättelemään, että onko hän ääneni arvoinen ja onko hänellä aitoa kiinnostusta vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Yksityisyyteen ja parisuhteeseen ja terveyteen liittyviä asioita ei pitäisi julkisuudessa riepotella elleivät ne vaikuta henkilön oman tehtävän hoitamiseen. Ihmiset yleensä ottaen ovat kiinnostuneita useista julkisuuden henkilöistä ja katoamista aletaan ihmetellä, ellei heti, niin jonkin ajan päästä.

torstai, 20. kesäkuu 2019

Oppimistehtävä #2 a: Tietosuojakysymykset

Tässä tehtävässä oli tarkoituksena etsiä verkosta omaan alaan liittyviä tietosuojakysymyksiä käsitteleviä keskusteluja ja osallistua keskusteluihin rakentavasti. 

Omaan alaan liittyviä tietosuojakysymyksiä pohdin tällä kertaa lähinnä oman harrastuksen perusteella, sillä en ole työelämässä. Entisen työni osalta voisin tietosuojakysymyksiä pohtia ainoastaan yksityisyyden säilyttämisen kannalta. Puhelinpalvelutyöhön mennessäni vaihdoin nimittäin heti puhelinnumeroni salaiseksi, jotta yksikään asiakas ei keksisi palata jälkikäteen minulle asiansa osalta. Toisekseen, koska nimeni ei ole yleinen, koska tällä nimellä on henkilöitä vain yksi maailmassa, niin se vähentää väärään yhteystietoon yhteydenottamisen mahdollisuutta. Puhelimeen vastattiin työsuhteeni alussa sekä etu- että sukunimellä, mitä moni kritisoi, mutta joka oli yrityksen kannalta luottamusta herättävä toimintatapa. Sittemmin palvelu on mennyt henkilökohtaisempaan suuntaan ja sukunimi on jäänyt puhelimeen vastatessa pois sekä sinuttelukin on mahdollista.

Harrastukseni vuoksi alaksi valitsin moottoripyöräilyn, koska se on lähellä sydäntäni. Siihenhän liittyy omien reissukuvien jakaminen somen eri kanavissa (Facebook, Instagram). Moni julkaisee somen eri kanaviin kuvia pyörästään ja reissuistaan ja usein niissä kuvissa näkyy myös sen pyörän rekisterikilpi. Mikäli ei ole kieltänyt Trafia antamasta tietojaan eteenpäin, on kenellä tahansa mahdollista tiedustella mitä tietoja pyörästä ja sen omistajasta löytyy. Myös reaaliaikaiset päivitykset matkanteosta ja kohteista voivat innostaa esimerkiksi varkaita joko suoraan mahdollisesti tyhjään kotiin tai sinne kohteeseen missä on. Oman turvallisuutensa vuoksi onkin hyvä miettiä, että mitkä asiat kannattaa julkaista kaikkien nähtäville ja olisiko esimerkiksi rekisterikilpi kannattavaa piilottaa kuvasta ja miettiä tekeekö reaaliaikaisia päivityksiä vai ei.

Tehtävänannossa oli ajatuksena osallistua tietosuojaan liittyvään keskusteluun oman alan osalta netissä. Olen kuitenkin vähemmän käyttänyt internetin keskustelupalstoja ja anonyymien keskustelujen sanoma tahtoo olla, no anonyymien keskustelujen sanoma, ettei asioihin oikeasti vastata niiden todellisella vakavuudella vaan vastaaminen on enemmänkin hälläväliätyylistä. Itse osallistun harrastukseeni liittyvään keskusteluun Facebookin suljetuilla palstoilla ja niiden osalta linkitysten tekeminen tehtävään on ensinnäkin hankalaa ja toisaalta kyseenalaista, koska kaikilta keskusteluun osaaottavilta pitäisi saada suostumus keskustelun jakamiseen koulutehtävää varten. Myös opettajan tulisi siis olla kyseisen ryhmän jäsen, jotta hän pääsisi keskustelun sisällön tarkistamaan.

Tietosuojan näkökulmasta sosiaalisia verkkotyökaluja käyttävän henkilön tulisi ottaa huomioon, että sovellusten tulisi olla turvallisia, jotta sovelluksen toteuttajalla tai ulkopuolisella taholla ei ole mahdollisuutta saada käyttäjän päätelaitteella olevaa tietoa käyttöönsä. Osa sovelluksista on paremmin salattuja ja toiset vähemmän. Myös sovelluksen tietojen tallennuspaikkaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä mikäli tiedot tallennetaan Euroopan ulkopuolelle ei Euroopassa voimassaolevat lait ja asetukset eivät päde niihin. Kaikki sovellukset eivät myöskään poista automaattisesti sinne lisättyjä tietoja, ellei sovelluksen tiliä osaa poistaa erikseen sillä pelkkä sovelluksen poistaminen ei välttämättä poista sinne luotua tiliä.

Sovellusten keräämien tietojen määrä vaihtelee sovelluksittain. Osa sovelluksista kerää enemmän tietoa ja jopa mahdollisesti myy tai jakaa tietoja eteenpäin. Sovellukset voivat haluta oikeuden käyttää yhteystietolistoja sekä päätelaitteelle tallennettuja kuvia, videoita ja tiedostoja. Osa tarjolla olevista palveluista voi muuttaa käyttäjäehtojaan ilmoittamatta siitä käyttäjilleen erikseen, joten palveluiden käyttö vaatii myös aikaa tutustua säännöllisesti palveluiden käyttöehtoihin.

Verkkotyökaluja käyttäessä tulee ottaa huomioon, ettei jaa julkisesti mitään yritystoimintaan tai sen henkilöstöön liittyvää tietoa, jota kilpailija tai jokin muu taho voi käyttää joko hyväkseen tai työyhteisön ja yritystoiminnan haitaksi.

Avoimuus, läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys henkilötietojen käsittelyssä lisäävät luottamusta rekisterinpitäjään. Yritysten tulee kertoa avoimesti ja selkeästi asiakkailleen, millaisia tietoja yrityksellä hänestä on ja mitä tiedoilla tehdään. Toiminnan läpinäkyvyys on keskeistä ja sen avulla henkilöt voivat varmistua henkilötietojensa turvallisesta käsittelystä. Sellaista tietoa ei tulisi kerätä, millä ei ole asiakassuhteen kannalta merkitystä.

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen on hyödyllistä työyhteisön kannalta silloin, kun tietoja voidaan käyttää esikuvamaisesti eli henkilöön voidaan samaistua tai hän toimii positiivisena esimerkkinä joko työyhteisön sisällä tai ulkopuolella. Henkilökohtaisten tietojen osalta kannattaa kuitenkin miettiä, että onko niiden käyttäminen yrityksen edun mukaista ja onko siitä mahdollista aiheutua haittaa itse henkilölle, kenen tietoja jaetaan. Myös henkilökohtaisten tietojen laatu kannattaa miettiä tarkkaan.

Esimerkiksi Personal Trainerit mainostavat usein myös omalla esimerkillään tuottamaansa palvelua ja tällöin epäterveellisiin elämäntapoihin tai epäilyttävään toimintaan liittyvät henkilökohtaiset tiedot voivat joko luoda asiakaskadon tai saada henkilökuvaan inhimillisyyttä, joka taas voi houkutella asiakkaita. Yritysten on mahdollisuus myös saada lisää asiakkaita ottamalla julkisuuden henkilön töihin yritykseensä tai mikäli henkilö ei osaa hoitaa tehtäväänsä niin silloin hyödyn määrä on luonnollisesti pienempi. Yrityskuvaa ei kannata kuitenkaan rakentaa julkisuuden henkilön pohjalle vaan arvopohja kannattaa rakentaa muutoin.

Henkilökohtaisen työuran jakaminen on yritysten hallitusten jäsenten osalta enemmän sääntö kuin poikkeus, sillä tämä antaa kuvan henkilön ammattitaidosta ja historiasta ja lisää luottamusta onnistuneiden päätösten tekemisen osalta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaamattomuudesta voi syntyä myös vahinkoa. Henkilökohtaisten tietojen suojaamisen ongelmat liittyvät niin henkilökohtaisten tietojen leviämiseen sellaisille tahoille, jotka voivat käyttää niitä väärin tai yrityksen salaisuuksia ja salassa pidettäviä asioita voi levitä suuremmalle yleisölle. Henkilökohtaisten tietojen leviäminen voi pahimmillaan merkitä maineen ja luottamuksen menettämistä sekä henkilön, että yrityksen osalta. Yrityksen osalta tilanne voi olla siinä suhteessa kriittinen, että se voi menettää siinä sekä nykyiset, että mahdolliset tulevat asiakkaansa. Henkilön osalta se voi vaikuttaa hänen koko loppuelämänsä urapolkuun ja negatiivisen julkisuuden kautta myös hänen koko yksityiselämäänsä.

lauantai, 1. kesäkuu 2019

Oppimistehtävä #1 c: Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen omalla alallasi

Seuraavassa pohdin sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia omalla alallani. Tähän valitsin edellisen työpaikkani toimialan. Tarkoituksena on myös löytää hyviä/huonoja sosiaalisen median käytänteitä alan yritysten osalta.

Aiemman työpaikkani intranetissä oli mahdollisuus lisätä kysymyksiä ja kommentteja aina sivulla olevan aihealueen mukaan, mutta varsinaista keskustelupalstaa siellä ei ollut eikä mahdollisuutta keskustella jonkun kanssa reaaliajassa esim. chat-yhteyden kautta. Yhteydenpito hoidettiin kiireellisten asioiden osalta puhelimitse tai henkilökohtaisesti ja kiireettömien asioiden osalta sähköpostin välityksellä. Myös erilaisissa sisäisissä järjestelmissä oli mahdollisuus laittaa lisätietopyyntöjä tai kysymyksiä, mutta niihinkään vastausta ei yleensä saanut saman tien.

Entisellä työnantajallani on käytössään LinkedIn ja Facebook, joista kumpaankaan en löytänyt linkkiä yrityksen nettisivuilta. LinkedIn:istä löytyy ainoastaan yksi päivitys ja sekin on yli 8kk vanha, joten varsinkin suurempana paikallistason työllistäjänä ja säännöllisesti työntekijöitä etsivänä yrityksenä olisi voinut olettaa, että tämän sovellukset käyttö nähtäisiin tärkeänä. On toki mahdollista, että sovelluksen kautta ei ole ollut työvoimaa saatavilla, joten sen käyttöä ei nähdä riittävän kannattavana. Kanavassa olisi myös mahdollisuus näyttää käytännön tasolla itse työn tekemistä ja mahdollista yhteishenkeä yrityksessä. Kuitenkin työntekijöitä hakevista yrityksistä halutaan töitä haettaessa lisätietoja ja se olisi yksi kanava tarjota lisätietoa mahdollisille tuleville työntekijöille. Youtubesta löysin yrityksen rekrytointivideon, joka oli julkaistu alle kuukausi sitten.

Facebookista yrityksen osalta löytyy niin työpaikkailmoituksia kuin kuvia kongresseista ja messuilta, joissa yritys on ollut mukana. Yritys toimii myös paikallistasolla otteluisäntänä jääkiekko-otteluissa. Kuvia yrityksen sisäisistä tapahtumista löytyy muutamia. Tätä kanavaa ei päivitetä edes kuukausittain, joten yrityksellä olisi mahdollisuus lisätä kanavan käyttöä, jotta saisi kehitettyä yrityskuvaansa ja mahdollisesti lisätä houkuttelevuuttaan työnantajana sekä lisätä yleisön tietoisuutta olemassaolostaan.

Sosiaalisen median alustassa, jossa tiedonjako olisi avointa työyhteisön sisällä toisi paljon helpotusta päivittäiseen työhön. Se tieto, mitä ei löytyisi yrityksen järjestelmistä ja intranetistä olisi mahdollista löytää sosiaalisen median alustan kautta. Sen avulla olisi mahdollista myös tavoittaa koko työyhteisö reaaliaikaisesti niiden osalta, jotka olisivat sillä hetkellä työpaikalla ja ne, jotka saapuvat myöhemmin, saisivat tärkeät tiedot heti kirjautuessaan järjestelmiin, eikä uusia tietoja ja mahdollisia vastauksia lisäkysymyksiin tarvitsisi etsiä useammasta paikasta tai mennä kysymään kollegoilta tai esimiehiltä. Myös työaikoihin ja työehtoihin liittyviin kysymyksiin olisi helpompi saada vastauksia sosiaalisen median alustan kautta, koska sinne voisi lisätä yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia, jolloin jokaisen työntekijän ei tarvitsisi yksitellen tiedustella asioista. Myös tiedon lajittelu olisi mahdollista niin, että pelkästään kohderyhmän henkilöt saisivat tiedon eikä kaikella tiedolla kuormitettaisi koko henkilökuntaa.

Toisen saman toimialan yrityksen Facebook-sivuilta löysin videoita ja tarinoita työyhteisöstä, mistä olisi varmasti hyötyä myös aiemmin työpaikkani julkisuuskuvan osalta. Heidän nettisivuiltaan löytyy myös linkit Twitteriin, LinkedIn:iin, Youtube:en sekä yritykseltä löytyy myös blogi. Tässä ovat siis ne kanavat, jotka vähintään tulisi ottaa käyttöön tunnettuuden lisäämiseksi myös aiemmalla työpaikallani. Tämä yritys on aloittanut toimintansa 4 vuotta aiemmin, joten suhteessa ei ole paljoa vanhempi yritys, joka on kuitenkin ottanut sosiaalisen median kanavat tehokkaasti käyttöönsä. Yritys myös kertoo käyttävänsä alan uusinta tekniikkaa ja kehittävänsä jatkuvasti järjestelmiään työntekijöiden ja asiakkaiden välisten kontaktien laadun parantamiseksi.

Toinen vertailtava yritys näyttäisi tarjoavan palveluitaan koko pohjoismaiden alueella. Suomenkielinen osio heidän nettisivuiltaan löytyy, mutta vaikka klikkaa yläreunan Suomen lippua, eivät valikot tai mikään muukaan muutu suomenkieliseksi. Tämä ei varmasti vakuuta Suomessa toimivia yrityksiä yrityksen suomen kielen laadusta. Uskon, että edelleenkään itä- tai pohjoissuomessa ruotsin kielen taito ei ole niin vahvaa, että uskallettaisiin ottaa yhteyttä palveluntuottajaan, jonka sivusto on pääasiassa ruotsinkielinen. Myös LinkedIn ja Facebook olivat ruotsinkielisiä yrityksellä. Mielestäni kansainvälisesti toimivan yrityksen tulisi voida tarjota sisältöä jokaisen maan omalla kielellään. Ellei samassa somekanavassa, niin perustaa toinen kanava, joka tarjoaa samat tiedot ilman, että sanakirjan käyttäminen olisi välttämätöntä.

Kolmas vertailukohde oli suomessa toimiva telemarkkinointiyritys, jonka sivuilta ei löytynyt linkkejä sosiaalisen median kanaviin. YouTube:sta löysin yhden videon yrityksestä vuodelta 2016, jossa pääesiintyjänä toimii tunnettu urheilija. LinkedIn:issä oli profiili, mutta se oli käytännössä lähes tyhjä. Yrityksen nettisivujen Työpaikat välilehdeltä löytyi luultavasti ei niin houkuttelevaa sisältöä, nimittäin kirjoitusvirheitä. Minkälaisen kuvan yritys antaa itsestään julkaisemalla internetissä materiaalia, jota ei ole tarkistettu ennen sen sinne lisäämistä. Minä henkilökohtaisesti en usko, että yritys hoitaa välttämättä muitakaan lupauksiaan, mikäli he eivät ole huolellisia julkaisemansa materiaalin osalta. Miltä kuulostaa ” Käytössäsi on nykyaikaiset hallinta”. Lauseessa ei ollut pistettä ja siitä vaikutti puuttuvat lopusta pisteen lisäksi muutakin. Toinen kirjoitusvirhe löytyi samalta sivulta ”Lähetä työjakemuksesti meille osoitteeseen”. Tämän perusteella voisin päätellä, että teksti on tehty todella kiireellä tai suomenkielentaito vaatii kertausta.

Osa saman alan toimijoista ovat siis päässeet pidemmälle sosiaalisen median hyödyntämisen osalta ja toisilla asiat ovat vielä hieman vaiheessa. Tässäkin varmasti syynä on yleinen tiedon puute ja jämähtäminen vanhoihin hyväksi todettuihin tapoihin. Todellisuutta on kuitenkin se, että tapahtuipa mitä tahansa, niin paluu menneisyyteen ei ole mahdollista. Suosittelen vahvasti opettelemaan uusia asioita, ellei niistä ole omakohtaista kokemusta yksityiselämän puolelta. Ja mikäli tuntuu, että itsellä ei riitä osaaminen niin varmasti löytyy joku nuori, jolla nämä asiat ovat hallussa.